نام : سیدصدرالدین
نام خانوادگی : طاهری
تاریخ تولد : 1331
تاریخ فوت :
جنسیت : مرد
توضیحات : جناب دکتر سیدصدرالدین طاهری موسوی متولد استان قم در سال 1331 می باشد ایشان در سه سال درس خارج از فقه و اصول را به اتمام رسانید از اساتید بنام ایشان می توان آیات عظام مکارم، نوری ، سبحانی، منتظری را نام برد ایشان علاوه بر دروس حوزوی دارای مدرک دکترای فلسفه و فلسفه غرب از دانشگاه تهران در سال 1374 می باشد. عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، معاونت آموزشی مجتمع سابق ادبیات و علوم انسانی و مدیریت گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبائی ازجمله فعالیت‌های وی است.
Footer