نام : رضا
نام خانوادگی : اکبریان
تاریخ تولد : 1332
تاریخ فوت :
جنسیت : مرد
توضیحات : دکتر رضا اکبریان، عضو گروه حکمت و فلسفه دانشگاه تربیت مدرس در سال ۱۳۳۲ در همدان به دنیا آمد. وی دارای کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه تهران در سال 1357، کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی از دانشگاه قم در سال 1370، خارج فقه و اصول، و فلسفه و عرفان در سال 1371 از حوزه علمیه قم و دکتری (Ph. D) فلسفه و کلام اسلامی در سال 1377 از دانشگاه تربیت مدرس تهران است. دکتر اکبریان با سازمان‌ها و مجامع علمی تحقیقاتی از قبیل: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی، مؤسسه توسعه دانش و پژوهش، انجمن فلسفه و حکمت، بنیاد حکمی - فلسفی دکتر فردید، انجمن بین‌المللی ملاصدرا، بنیاد حکمت اسلامی صدرا همکاری داشته است.
:: فهرست عملکرد : رضا اکبریان
عنوان نوشته شماره سند نوع نوشته نوع فعالیت
نظریه حدوث جسمانی نفس در فلسفه ملاصدرا و تأثیر آن بر معاد جسمانی 210 . A مقاله نویسنده
نظر علامه طباطبایی در باب تمایز وجود و ماهیت و نقش آن در تقریر برهان صدیقین 595 . A مقاله نویسنده
تحلیل شکاف میان نظر و عمل اخلاقی از دیدگاه علامه طباطبایی 547 . A مقاله نویسنده
معاد جسمانی، از نظر آقا علی مدرس زنوزی و علامه طباطبایی 61. A مقاله نویسنده
وجود رابط از دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی 153 . A مقاله نویسنده
پایه های فطری اخلاق در نظریه علامه طباطبایی(ره) و اصول تربیتی مبتنی بر آن 545 . A مقاله نویسنده
نقدی بر رویکرد رهبری در غرب بر اساس مبانی فکری علامه طباطبایی - ره - مقاله نویسنده
حقیقت ایمان از دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی 583 . A مقاله نویسنده
بررسی دیدگاه علامه طباطبایی در باب علم 617 . A مقاله نویسنده
وجود ذهنی از دیدگاه علامه طباطبایی (ره) A . 1029 مقاله نویسنده
ادراک فطری از دیدگاه علامه طباطبایی A . 1034 مقاله نویسنده
تبیین وجودشناختی «حمل» از نظر ملاصدرا و علامه طباطبایی A . 1037 مقاله نویسنده
ثبات یا نسبیت گزاره های اخلاقی از دیدگاه علامه طباطبایی A . 1053 مقاله نویسنده
تحلیل منطقی برهان صدیقین علامة طباطبایی و بررسی انتقادی تقریرهای مختلف آن A . 1061 مقاله نویسنده
بررسی تطبیقی دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی در باب سلوک عرفانی مقاله نویسنده
«شیء فی نفسه» و «پدیدار» در نظر کانت و علامه طباطبایی مقاله نویسنده
معرفت‌شناسی گزاره‌های اخلاقی بر مبنای نظریۀ ادراکات اعتباری علامه طباطبایی مقاله نویسنده
پایه بودن اعتقاد به خدا از دیدگاه علامه طباطبایی و آلوین پلانتینگا مقاله نویسنده
رویکرد علامه طباطبایی به مسئله نسبیت معرفت مقاله نویسنده
نحوه‌ی اتصاف ذات الهی به صفات کمالی از دیدگاه علامه طباطبایی مقاله نویسنده
معناشناسی صفات الهی از دیدگاه علامه طباطبایی مقاله نویسنده
ماهیت تربیت اخلاقی از نظر فردی یا جمعی بودن از دیدگاه علامه طباطبایی (ره) مقاله نویسنده
برهان تنبیهی از دیدگاه علامه طباطبایی مقاله نویسنده
مبانی تصور ذات الهی از دیدگاه علامه طباطبائی مقاله نویسنده
معناشناسی علم الهی از دیدگاه علامه طباطبایی مقاله نویسنده
دیدگاه ملاصدرا در باب تجرد عقلی نفس و نقد آن از منظر علامه طباطبایی پایان نامه استاد رهنما
رابطه دین با فلسفه بر پایه مبانی حکمت صدرالمتألهین و علامه طباطبایی پایان نامه استاد رهنما
توحید صفاتی از دیدگاه علامه مجلسی و نقد علامه طباطبایی بر آن پایان نامه استاد رهنما
نظریه کمال انسان از دیدگاه علامه طباطبایی و امام خمینی رحمه الله علیهما پایان نامه استاد رهنما
نظریه «اصالت وجود» در ساختار فلسفی ملاصدرا و علامه طباطبایی و نتایج فلسفی آن در مسأله «حمل» پایان نامه استاد رهنما
تحلیل انتقادی دیدگاه ملاصدرا در باب یقینی بودن گزاره های فلسفی بر پایه آراء فلسفی علامه طباطبائی پایان نامه استاد رهنما
مسئله اشتراک بین الاذهانی در فلسفه‌ی علامه طباطبایی (ره) پایان نامه استاد رهنما
برهان لمی و انی نزد علامه طباطبایی در مقایسه ابن سینا با تکیه بر رساله برهان علامه و برهان شفا ابن سینا) پایان نامه استاد رهنما
نظر خواجه نصیر الدین طوسی درباره حسن و قبح ذاتی عقلی و نقد آن بر اساس مبانی علامه طباطبایی پایان نامه استاد رهنما
رئالیسم علامه طباطبائی (ره) در ادراک حسی با نظر به فلسفه ادراک معاصر پایان نامه استاد رهنما
مساله تنزیه و تشبیه از دیدگاه علامه طباطبایی پایان نامه استاد رهنما
دیدگاه علامه طباطبایی درباره «نسبیت معرفت» با نظر به دیدگاه فیلسوفان مسلمان معاصر پایان نامه استاد رهنما
نظریه علامه طباطبائی (ره) در طبقه بندی علوم؛ مبانی و پیامدها پایان نامه استاد مشاور
ادراکات و گرایش های فطری از منظر علامه طباطبایی پایان نامه استاد رهنما
دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی درباره ی مبادی فعل ارادی انسان پایان نامه استاد رهنما
تبیین اخلاق حرفه‌ای تدریس: تأملی بر دیدگاه‌های دیوید کار و علامه طباطبایی(ره) پایان نامه استاد مشاور
عدل الهی از دیدگاه خواجه نصیر و نقد آن بر اساس مبانی علامه طباطبایی پایان نامه استاد رهنما
تعابیر متفاوت از «ماهیت» نزد ملاصدرا و علامه طباطبایی و تأثیر آن بر بداهت نظریه اصالت وجود مقاله نویسنده
امکان و ضرورت علم دینی: نقدی بر رویکرد علمی رایج در غرب بر اساس مبانی فکری استاد علامه طباطبایی «ره» مقاله نویسنده
تمایز «وجود» و «موجود» در چارچوب نظریۀ دلالت غیرمستقیم (با تکیه بر آرای ملاصدرا و علامه طباطبایی) مقاله نویسنده
مبانی فلسفی بساطت الهی از دیدگاه علامه طباطبایی مقاله نویسنده
استدلال خطای حسی و امکان تصور متعارف از ادراک حسی در فلسفه علامه طباطبایی مقاله نویسنده
مبانی نظری سلوک عرفانی از دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی 82. T پایان نامه استاد رهنما
مسأله شرور و راه حل‌های آن در فلسفه ملاصدرا و علامه طباطبایی 83. T پایان نامه استاد رهنما
معرفت نفس و ارتباط آن با شناخت خداوند از دیدگاه علامه طباطبایی 85. T پایان نامه استاد مشاور
نقد و بررسی مفاهیم اعتباری نزد علامه طباطبائی و چگونگی شکل گیری آن ها مقاله نویسنده
تحلیل مبانی فلسفی تربیت اخلاقی از منظر علامه طباطبایی(ره)و ارائه الگویی نظری جهت کاهش شکاف میان معرفت و عمل اخلاقی 47. T پایان نامه استاد مشاور
حقیقت سعادت از دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی 59. T پایان نامه استاد رهنما
طراحی و تبیین مدل توسعه یافته رهبری اصیل مبتنی بر دیدگاه علامه طباطبایی 69. T پایان نامه استاد مشاور
گزاره "خدا وجود دارد" از دیدگاه علامه طباطبایی و پلانتینگا 78. T پایان نامه استاد رهنما
نظریه اعتبار - تفسیر در اندیشه ی علامه طباطبایی مقدمه ای بر فلسفه ی الهی اسلام مقاله نویسنده
نظریه ابداعی علامه طباطبایی(ره)در اثبات وجود حق در مقایسه با ملاصدرا و قیصری 94. T پایان نامه استاد رهنما
 «  1  2  3  » 
Footer