نام : حیات الله
نام خانوادگی : ناطقی
تاریخ تولد : 1352
تاریخ فوت :
جنسیت : مرد
توضیحات :
Footer