نام : قدرت الله
نام خانوادگی : خیاطیان
تاریخ تولد :
تاریخ فوت :
جنسیت : مرد
توضیحات :
Footer