نام : محمدعلی
نام خانوادگی : لسانی
تاریخ تولد : 1332
تاریخ فوت :
جنسیت : مرد
توضیحات : محمدعلى لسانى فشارکى فارغ التحصیل از دانشکده الهیات دانشگاه تهران در رشتهِ علوم قرآن و حدیث است. وی بیش از 20 سال سابقه در تدریس علوم قرآنی و ادبیات عرب دارد، و در حال حاضر عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران و استاد دانشگاه آزاد (واحد علوم تحقیقات) و دانشکده علوم قرانی شهر ری می‌باشد. ایشان عضو مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی نیز میباشند. فرزند خلیل فرزند شیخ محمدباقر فرزند شیخ محمد مهدى فرزند آیت‌الله محمدباقر فشارکى، در سال 1332 متولد شد.
Footer