نام : سید سجاد
نام خانوادگی : غلامی
تاریخ تولد :
تاریخ فوت :
جنسیت : مرد
توضیحات :
:: فهرست عملکرد : سید سجاد غلامی
عنوان نوشته شماره سند نوع نوشته نوع فعالیت
تحلیل و بررسی دلالت آیه تطهیر بر عصمت اهل بیت (ع) در نگاه مفسران شیعه و اهل سنت مقاله نویسنده
Footer