نام : نوید
نام خانوادگی : جهان پور
تاریخ تولد : 1362
تاریخ فوت :
جنسیت : مرد
توضیحات :
:: فهرست عملکرد : نوید جهان پور
عنوان نوشته شماره سند نوع نوشته نوع فعالیت
الهام از منظر علامه و ملاصدرا و نسبت آن با تجربه دینی کتاب نویسنده
Footer