نام : محمدجواد
نام خانوادگی : حجتی کرمانی
تاریخ تولد : 1311
تاریخ فوت :
جنسیت : مرد
توضیحات : محمد جواد حجتی کرمانی (زادهٔ ۱۳۱۱ خورشیدی در شهر کرمان)، از روحانیون سیاسی، بخصوص در دهۀ نخست پس از انقلاب ایران (۱۳۵۷) به شمار می‌آید که سوابق طولانی در مبارزه با حکومت پهلوی دارد. او از شاگردان برجستهٔ خمینی و منتظری محسوب می‌شود. وی اولین امام جمعهٔ شهر کرمان پس از انقلاب بود و در چند دوره به نمایندگی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری رسید. حجتی کرمانی هم‌اکنون با فاصله گرفتن از سیاست به تحقیق و تألیف مشغول است.
:: فهرست عملکرد : محمدجواد حجتی کرمانی
عنوان نوشته شماره سند نوع نوشته نوع فعالیت
روابط اجتماعی در اسلام به ضمیمه چند رساله دیگر کتاب مترجم
روابط اجتماعی در اسلام به ضمیمه چند رساله دیگر کتاب مترجم
Footer