نام : محمد حسین
نام خانوادگی : حسینی تهرانی
تاریخ تولد : 1305
تاریخ فوت : 1374
جنسیت : مرد
توضیحات :
:: فهرست عملکرد : محمد حسین حسینی تهرانی
عنوان نوشته شماره سند نوع نوشته نوع فعالیت
به خویشتن آی و تماشای پیشتازان کن (نقل از کتاب مهر تابان به مناسبت سالروز درگذشت حضرت آیت الله طباطبایی 16. J بریده متون نویسنده
Footer