نام : سیدهادی
نام خانوادگی : خسروشاهی
تاریخ تولد : 1317
تاریخ فوت :
جنسیت : مرد
توضیحات : «حجت الاسلام و المسلمین سید هادی خسروشاهی»، در سال ۱۳۱۷ ش در تبریز، در خانواده‌ای آراسته به دین، علم و فقاهت، به دنیا آمد. تاریخ سه قرن از حیات و کوشش علمی و فقهی اجداد وی، که جملگی از علمای بزرگ و فقهای نام دار ایران و عراق در دوران خود بوده‌اند، این حقیقت را به خوبی روشن می‌سازد. پدر وی، آیت‌الله سید مرتضی خسروشاهی، از علما و فقهای بزرگ و صاحب رساله آذربایجان و تحصیل کرده نجف بود.
:: فهرست عملکرد : سیدهادی خسروشاهی
عنوان نوشته شماره سند نوع نوشته نوع فعالیت
شیعه: (مجموعه مذاکرات با پرفسور هانری کربن) 13. BA کتاب گرد آورنده
ش‍ی‍ع‍ه‌: م‍ذاک‍رات‌ و م‍ک‍ات‍ب‍ات‌ پ‍رف‍س‍ور ه‍ان‍ری‌ ک‍رب‍ن‌ ب‍ا ع‍لام‍ه‌ س‍ی‍د م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ طب 14. BA کتاب تهیه کننده
بررسی‌های اسلامی 15. BA کتاب گرد آورنده
بررسی‌های اسلامی 16. BA کتاب گرد آورنده
‏‫رسالت تشیع در دنیای امروز ( گفت‌و‌گویی دیگر با هانری کربن) 164. BO کتاب نویسنده
گلچینی از معارف تشیع کتاب گرد آورنده
‏‫نسب‌نامه خاندان طباطبایی (اولاد امیر‌سراج‌الدین‌عبدالوهاب) کتاب گرد آورنده
بررسی های اسلامی 26. BA کتاب گرد آورنده
رسالت تشیع در دنیای امروز ( گفت‌و‌گویی دیگر با هانری کربن) کتاب گرد آورنده
سنن‌النبی صلی‌الله علیه و آله کتاب گرد آورنده
شیعه در اسلام کتاب گرد آورنده
مجموعه رسائل کتاب توشیحگر
رسالت تشیع در دنیای امروز ( گفت‌و‌گویی دیگر با هانری کربن) 99. BA کتاب نویسنده
مفتاح جاودانه قرآن 395. J بریده متون نویسنده
سیر و سلوک سبز اشعار، نامه‌ها، تقریظ‌ها، اجازات و ... کتاب گرد آورنده
آغاز فلسفه ( ترجمه بدایة‌الحکمه) کتاب گرد آورنده
ان‍س‍ان‌ از آغ‍از ت‍ا ان‍ج‍ام کتاب گرد آورنده
تعالیم اسلام کتاب گرد آورنده
روابط اجتماعی در اسلام به ضمیمه چند رساله دیگر کتاب گرد آورنده
روابط اجتماعی در اسلام به ضمیمه چند رساله دیگر کتاب گرد آورنده
شیعه در اسلام کتاب تهیه کننده
 «  1  2  » 
Footer