نام : علی
نام خانوادگی : علمی اردبیلی
تاریخ تولد : 1320
تاریخ فوت :
جنسیت : مرد
توضیحات : آیت الله میرزا علی علمی اردبیلی فرزند فقیه عالیقدر مرحوم آیت الله شیخ محمد علمی اردبیلی، از شاگردان برجسته آیات عظام امام خمینی، خوئی، میلانی و شهید صدر بود که تالیفات متعددی در زمینه های مختلف فقهی، اصولی و فلسفی از او منتشر شده است. آیت الله میرزا علی علمی اردبیلی در سال 1320 شمسی در خانواده ای اهل علم در شهر قم به دنیا آمد و تحت سرپرستی و تربیت پدر عالم و فرزانه اش آیت الله شیخ محمد علمی اردبیلی (ره) وارد حوزه علمیه شد. ایشان در حوزه علمیه قم از محضر اساتید برجسته ای چون مرحوم مدرس افغانی تلمذ نمود و جهت تکمیل تحصیلات عالیه به نجف اشرف عزیمت کرد و سطوح عالیه را نزد علمایی همچون آیات حاج شیخ مجتبی لنکرانی، حاج سید محمد شاهرودی و مرحوم والد خود فراگرفت. وی سالیان متمادی در دروس خارج فقه و اصول آیات عظام امام خمینی، خوئی، میلانی و شهید صدر شرکت کرد و به مراتب والای علمی دست یافت. آیت الله میرزا علی علمی اردبیلی پس از سال ها تلاش علمی به همراه والد خود به ایران بازگشت و به تدریس در حوزه علمیه مشهد از دروس سطح تا درس خارج فقه و اصول و فلسفه مشغول شد. درس خارج فقه و اصول و فلسفه این استاد برجسته سالیان متمادی در مدرسه آیت الله خوئی مشهد و در منزل ایشان برگزار می‌شد و همواره جمعی از طلاب و روحانیون از محضرش استفاده می‌کردند. ایشان در بسیاری از محافل علمی و برخی دانشگاه ها نیز فعالیت داشت و از ممتحنین درس خارج حوزه علمیه مشهد بود.
Footer