نام : علی
نام خانوادگی : اکبری
تاریخ تولد : 1358
تاریخ فوت :
جنسیت : مرد
توضیحات :
:: فهرست عملکرد : علی اکبری
عنوان نوشته شماره سند نوع نوشته نوع فعالیت
بنده‌ خاص: مجموعه‌ای از نگرش‌های آیت‌الله سید محمدحسین طباطبایی 142. BO کتاب گرد آورنده
Footer