نام : م‍ن‍وچ‍ه‍ر
نام خانوادگی : ص‍ان‍ع‍ی‌ دره‌ ب‍ی‍دی‌
تاریخ تولد : 1325
تاریخ فوت :
جنسیت : مرد
توضیحات : دکتر منوچهر صانعی دره بیدی در سال ۱۳۲۵ در شهرستان فردین اصفهان به دنیا آمد. وی دارای مدرک دکتری رشته فلسفه از دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۱ است. پژوهشگر فلسفه ایرانی و استاد بازنشسته گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی است. او از مترجمان کتاب دانشنامه زیبایی‌شناسی است که برنده جایزه کتاب سال شد.
:: فهرست عملکرد : م‍ن‍وچ‍ه‍ر ص‍ان‍ع‍ی‌ دره‌ ب‍ی‍دی‌
عنوان نوشته شماره سند نوع نوشته نوع فعالیت
زن‍دگ‍ی‌ن‍ام‍ه‌ ع‍لام‍ه‌ ف‍ق‍ی‍ه‌ م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ ق‍اض‍ی‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌ ت‍ب‍ری‍زی‌ 58. BO کتاب نویسنده
Footer