نام : عبدالصمد
نام خانوادگی : اسلامی
تاریخ تولد : 1313
تاریخ فوت :
جنسیت : مرد
توضیحات :
Footer