نام : حسن
نام خانوادگی : اردشیری‌لاجیمی
تاریخ تولد : 1350
تاریخ فوت :
جنسیت : مرد
توضیحات :
:: فهرست عملکرد : حسن اردشیری‌لاجیمی
عنوان نوشته شماره سند نوع نوشته نوع فعالیت
سیره علمی و عملی علامه سید محمدحسین طباطبایی رحمه‌الله کتاب نویسنده
Footer