نام : داوود
نام خانوادگی : صمدی آملی
تاریخ تولد : 1343
تاریخ فوت :
جنسیت : مرد
توضیحات : داود صمدی آملی (زادهٔ ۱۳۴3، خوشواش - آمل) روحانی، مدرس دروس حوزوی و از شاگردان عرفانی حسن حسن‌زاده آملی است.
:: فهرست عملکرد : داوود صمدی آملی
عنوان نوشته شماره سند نوع نوشته نوع فعالیت
شرح نهایة الحکمة کتاب مترجم
Footer