نام : خسرو
نام خانوادگی : باقرپور
تاریخ تولد :
تاریخ فوت :
جنسیت : مرد
توضیحات :
:: فهرست عملکرد : خسرو باقرپور
عنوان نوشته شماره سند نوع نوشته نوع فعالیت
حاکمیت اسلام و غایات انسان (از دیدگاه علامه طباطبایی) کتاب نویسنده
Footer