نام : محسن
نام خانوادگی : قمی
تاریخ تولد : 1339
تاریخ فوت :
جنسیت : مرد
توضیحات : رشته تحصیلی : فلسفه و کلام گروه آموزشی : فلسفه و کلام مرتبه علمی : دانشیار دکتر محسن قمی: سال تولد: 1339 مکان تولد: ورامین اساتید حوزوی: آیات عظام وحید خراسانی، سید موسی شبیری زنجانی، جوادی آملی، مصباح یزدی و انصاری شیرازی. تحصیلات دانشگاهی: کارشناسی رشته علوم تربیتی؛ کارشناسی ارشد رشته فلسفه محض از دانشگاه تهران؛ دکتری رشته فلسفه محض از دانشگاه تهران با دفاع از پایان نامه ای تحت عنوان ( مبانی نظری پست مدرنیسم با تاکید بر دیدگاه فرانسوالیوتار)
Footer