نام : عزت‌اله
نام خانوادگی : مولایی نیا
تاریخ تولد : 1333
تاریخ فوت :
جنسیت : مرد
توضیحات : سمت: عضو هیأت علمی گروه علوم قرآن وحدیث آخرین مدرکتحصیلی:دکتری رشته تحصیلی: علوم قرآن وحدیث مرتبه علمی: استادیار سوابق تحصیلی: محقق گروه الهیات ، به ویژه مباحث علوم قرآن و حدیث، تاریخ اسلام، زبان و ادبیات عربی و معارف دینی، عضو هیئت علمی سابق دانشکده علوم قضائی و خدمات اداری دانشگاه علوم قضائی تهران و عضو هیئت علمی فعلی دانشگاه قم ، گروه علوم قرآن و حدیث. «استادیار» آشنا به زبان عربی در حد نوشتن و سخنرانی و زبان انگلیسی در حد درک مطلب و زبان آذری به طور کامل ، تولد 19/8/1333 هجری شمسی، شهرستان رزن، همدان، ایران.
Footer