نام : مرتضی
نام خانوادگی : عرفانی
تاریخ تولد :
تاریخ فوت :
جنسیت : مرد
توضیحات : استادیار کارشناسی , الهیات و معارف اسلامی-فلسفه و کلام اسلامی , دانشگاه فردوسی مشهد کارشناسی ارشد , فلسفه و کلام اسلامی , دانشگاه فردوسی مشهد , دکترا , فلسفه تطبیقی , دانشگاه قم
Footer