نام : محمدعلی
نام خانوادگی : تجری گرگانی
تاریخ تولد :
تاریخ فوت :
جنسیت : مرد
توضیحات : سوابق تحصیلی حوزه : حدود 10 سال خارج فقه و اصول - حدود 5 سال خارج تفسیر دانشگاه : کارشناسی ارشد: الهیات و معارف اسلامی دکترای تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Footer