نام : رضا
نام خانوادگی : عباس‌زاده
تاریخ تولد :
تاریخ فوت :
جنسیت : مرد
توضیحات :
:: فهرست عملکرد : رضا عباس‌زاده
عنوان نوشته شماره سند نوع نوشته نوع فعالیت
نقش عقل در فهم نص از منظر علامه طباطبایی (ره) پایان نامه دانشجو
Footer