نام : محمدرضا
نام خانوادگی : عبداله‌نژاد
تاریخ تولد : 1354
تاریخ فوت :
جنسیت : مرد
توضیحات : 1 لیسانس 1378 فلسفه دانشگاه تبریز 2 فوق لیسانس 1381 فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی 3 دکتری 1386 فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی پایان نامه: 1 پایان نامه فوق لیسانس مقایسه تصورات فطری دکارت و صورتهای ماتقدم کانت 2 پایان نامه دکتری استراوسن و گذر از ایدئالیسم استعلایی به متافیزیک توصیفی سوابق مدیریتی: 1 دانشگاه تبریز مشاور استعدادهای درخشان دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز 91/4/7 تا حال 2 دانشگاه تبریز مشاور انجمن های علمی دانشکده ادبیات دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی 91/12/27 92/12/27 مقاله: تفاوت تصورات فطری و صورتهای ماتقدم از طریق بررسی عناصر ایدئالیستی در فلسفه دکارت و کانت تصورات فطری دکارت و صورتهای ماتقدم کانت معنای زندگی از نگاه ویلیام جیمز و ویتگنشتاین
:: فهرست عملکرد : محمدرضا عبداله‌نژاد
عنوان نوشته شماره سند نوع نوشته نوع فعالیت
چیستی متافیزیک کلاسیک نزد علامه طباطبایی و ایمانوئل کانت پایان نامه استاد رهنما
Footer