نام : پژمان
نام خانوادگی : قاسمی
تاریخ تولد :
تاریخ فوت :
جنسیت : مرد
توضیحات :
:: فهرست عملکرد : پژمان قاسمی
عنوان نوشته شماره سند نوع نوشته نوع فعالیت
بررسی تطبیقی دیدگاه های علامه طباطبایی و أبوزید در مباحث علوم قرآنی پایان نامه دانشجو
Footer