نام : سیدقاسم
نام خانوادگی : حسینی
تاریخ تولد :
تاریخ فوت :
جنسیت : مرد
توضیحات :
:: فهرست عملکرد : سیدقاسم حسینی
عنوان نوشته شماره سند نوع نوشته نوع فعالیت
بررسی پیوستگی آیات سوره مبارکه نور با تکیه بر دیدگاه علامه طباطبایی (ره) پایان نامه استاد رهنما
Footer