عنوان : جواب علامه طباطبایی به نامه اول

توضیحات :

جواب علامه به نامۀ اول
السلام علیکم
برای موفق شدن و رسیدن به منظوری که در پشت ورقه مرقوم داشته اید، لازم است همتی برآورده، توبه ای نموده، به مراقبه و محاسبه پردازید، به این نحو که هر روز که طرف صبح از خواب بیدار می شوید، قصد جدی کنید که در هر عملی که پیش آید، رضای خدا – عز اسمه – را مراعات خواهم کرد. آن وقت در سر هر کاری که می خواهید انجام دهید، نفع آخرت را منظور خواهید داشت، به طوری که اگر نفع اخروی نداشته باشد، انجام نخواهید داد، هر چه باشد. همین حال را تا شب، وقت خواب ادامه خواهید داد و وقت خواب، چهار – پنج دقیقه ای در کارهایی که روز انجام داده اید، فکر کرده، یکی یکی از نظر خواهید گذرانید. هر کدام مطابق رضای خدا انجام یافته، شکری بکنید و هر کدام تخلف شده استغفاری بکنید. این رویه را هر روز ادامه دهید. این روش اگر چه در بادی حال سخت و در ذائقه نفس تلخ می باشد، ولی کلید نجات و رستگاری است.
 و هر شب پیش از خواب، اگر توانستید سور مسبحات، یعنی سورۀ «حدید»، «حشر»، «صف»، «جمعه» و «تغابن» را بخوانید و اگر توانستید، تنها سورۀ «حشر» را بخوانید و پس از بیست روز از حال اشتغال، حالات خود را برای بنده در نامه بنویسید.
ان شاء الله موفق خواهید بود و السلام علیکم.

طباطبائی، سید محمدحسین، سیر و سلوک سبز اشعار، نامه ها، تقریظ ها، اجازات و ... . به کوشش سید هادی خسرو شاهی، تهران، بوستان کتاب، 1396. ص. 24-25
 

اشخاص مرتبط
درج نظر
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
متن نظر :
تصویر امنیتی :
Footer