عنوان : اوراق شیعه در اسلام

توضیحات :

اوراق شیعه در اسلام
هو
بعد از تسلیم و تحیت                                                                                                  29/8/1347
اوراق شیعه در اسلام که از صفحۀ 103 تا آخر کتاب با پاورقی های آن ]را[ مرحمت کرده بودید، با دقت بررسی شد. شماره 3 بی اندازه درهم و برهم بود و با اصل تطبیق و اصلاح شد. فعلاً لازم است که ورق های فوق، کپی، ]و[ متن را از اول معادلشناسی تا صفحۀ 103 توسط حامل این نامه یا کس دیگر علی الفور بفرستید که تطبیق کنیم تا شماره های کتاب از اختلال دربیاید.
شماره های پاورقی کتاب تا شمارۀ 257 است و از آن جمله تا شمارۀ 203 نوشته شده و بعد از تطبیق ان شاءالله می فرستم و مابقی بعد از ماه رمضان تهیه خواهد شد، زیرا آقای امینی نویسندۀ پاورقی ها ماه رمضان را مسافرت می کند. اصلاً بد وقتی ما به این فکر افتادیم. به هر حال تا شمارۀ 203 ]را[ اصلاح کرده می فرستیم. البته درفرستادن قسمتی که عرض شد، مساحمه نفرمایید.*
                                                                                                                                                                                    والسلام علیکم

                                                                                                                                                                                محمدحسین طباطبائی

* نامه ظاهرا خطاب به مرحوم ذوالمجد طباطبایی یا آقای دکتر حسین نصر است که در جریان امور کتاب شیعه در اسلام بودند ... نسخه تایپ شده کتاب را مرحوم ذوالمجد طباطبایی به این جانب داد که دارای شماره هایی برای پاورقی ها یا توضیحات بود، اما متاسفانه از مجموعه آن پاورقی ها که بالغ بر 257 شماره بود، حتی یک نمونه هم ضمیمه کتاب نبود و در نسخه چاپ شده آن هم از پاورقی ها خبری نیست؟ ...

آیه الله شیخ ابراهیم امینی از اساتید حوزه علمیه قم به این جانب می گفت که تمام آن پاورقی ها که به اندازه اصل خود کتاب بود، ایشان تهیه و تنظیم نموده بودند و متاسف بودند که اصل آن پاورقی ها و یا توضیحات مفقود شد ه است ... پاورقی های کتاب دیگر علامه طباطبایی - شیعه - (مذاکرات ایشان با هانری کربن) توسط مرحوم آیه الله احمدی میانجی و این جانب تهیه شده بود بر 120 شماره است که در آخر آن کتاب به چاپ رسیده است.

طباطبائی، سید محمدحسین، سیر و سلوک سبز اشعار، نامه ها، تقریظ ها، اجازات و ... . به کوشش سید هادی خسرو شاهی، تهران، بوستان کتاب، 1396، ص. 94

اشخاص مرتبط
درج نظر
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
متن نظر :
تصویر امنیتی :
Footer