عنوان : قرارداد کتاب اصول فلسفه

توضیحات :

قرارداد کتاب اصول فلسفه
بسم الله الرحمن الرحیم
نظر به این که امید می رود کتاب اصول فلسفه – چنان که از اقبال مردم و از شهرت بسزایی که یافته پیداست، به خواست خداوند – عز اسه – در آینده توجه بیشتری از اهل فضل و دانشمندان به خود جلب کرده و چاپ های متعددی بخورد، این جانبان نویسندگان متن و پاورقی های کتاب نامبرده محمدحسین طباطبائی و مرتضی مطهری فیما بین خود قرار بر ین گذاشتیم که بعد از این تاریخ (تاریخ تحریر این ورقه) نسبت به چاپ دوره یا هر یک از مجلدات کتاب، مشترکاً اقدام نماییم و اگر چاپ آن را به ناشری واگذار کنیم، با امضای هر دو نفرمان واگذار کنیم؛ به طوری که هیچ گونه اقدام و عملکردی انفرادی اعتبار نداشته باشد. و هم چنین عوایدی که از ره واگذار نمودن چاپ کتاب و حق التألیف که پس از این تاریخ می رسد، فیمابین بالسویه تقسیم شود.
به تاریخ نهم ربیع الاول 1391 ق/ مطابق با سیزدهم خرداد 1350 تحریر شد.
مرتضی مطهری
محمدحسین طباطبائی
طباطبائی، سید محمدحسین، سیر و سلوک سبز اشعار، نامه ها، تقریظ ها، اجازات و ... . به کوشش سید هادی خسرو شاهی، تهران، بوستان کتاب، 1396، ص. 96
 

اشخاص مرتبط
درج نظر
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
متن نظر :
تصویر امنیتی :
Footer