عنوان : گواهی فضل

توضیحات :

گواهی فضل
بسم الله الرحمن الرحیم
و له الحمد و علی نبیه و آله أفضل السلام
جناب مستطاب فخر العلماء المحققین وزبده الفضلاء المدققین، دانشمند معظم آقای آقا شیخ حسین گرگانی دامت افاضاته، سال ها در بحث های مختلف این جانب و مخصوصاً فلسفه و اصول ، حضور به هم رسانیده و در اثر لیاقت ذاتی که داشتند و جدیت کافی که به کار بردند – بحمدالله سبحانه – بهرۀ وافر از علم و فضل را داشته، از مفاخر دانش و بینش گردیده اند.
البته بر طالبین حقایق دینی و محصلین مقاصد علمی است که از فیوضات علمی جناب معظم له استفاده نمایند و از بیانات عالیۀ ایشان بهره مند گردند.
(ومن یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب )
11 جمادی الاولی 1381
محمدحسین طباطبائی  *
* توصیه ای از علامه طباطبائی برای استفاده علمی از آیه الله گرگانی در تهران
طباطبائی، سید محمدحسین، سیر و سلوک سبز اشعار، نامه ها، تقریظ ها، اجازات و ... . به کوشش سید هادی خسرو شاهی، تهران، بوستان کتاب، 1396، ص. 99

اشخاص مرتبط
درج نظر
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
متن نظر :
تصویر امنیتی :
Footer