عنوان : آیه ارث

توضیحات :

آیه ارث
هو
بسم الله الرحمن الرحیم
محضر مبارک حضرت آیه الله العلامه آقای طباطبائی – دام ظله –
نظر بر این که حضرت عالی در تفسیر المیزان در تفسیر آیۀ شریفۀ «و لکم نصف ما ترک ازواجکم» - الخ – در عنوان بحث از روایات، به روایات کثیره، که در حرمان زوجه از بغض ماترک زوج، مثل اراضی عیناً و قیمتاً ، که از متفردات امامیه به شعار است، معترض نشده اید، بعضی ها دست آویز کرده که حضرت عالی به عموم آیه اعتماد کرده و از تخصص روایات آن، عموم را اعراض فرموده اید؟ متمنی است رأی شریف خودتان را در موضوع حرمان زوجه فی الجمله از بعض ماترک زوج، ذیلاً مرقوم فرمایید که مورد احتیاج است.
بسمه تعالی
مسئله محرومیت فی الجملۀ زوجه از برخی از ترکۀ زوج، از واضحات فقه اهل بیت است و اطلاق آیۀ ارث زوجه ، با روایات تقیید خورده، از این نظرکه مسئله ای است فقهی نه تفسیری، در ذیل آیۀ ارث زوجه متعرض آن نشده ایم. چنان که به مسئله محرومیت بعضی از ارحام مانند قاتل و کافر نیز تعرض نکرده ایم، با این که آیۀ ارث اطلاق دارد و اطلاق آن با روایات مقید است و مکررا در تفسیر، مسائل فقهی را به کتب فقه حواله داده ایم.
محمدحسین طباطبائی
طباطبائی، سید محمدحسین، سیر و سلوک سبز اشعار، نامه ها، تقریظ ها، اجازات و ... . به کوشش سید هادی خسرو شاهی، تهران، بوستان کتاب، 1396، ص. 122

اشخاص مرتبط
درج نظر
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
متن نظر :
تصویر امنیتی :
Footer