عنوان : معذرت خواهی

توضیحات :

معذرت خواهی
محترماً به عرض می رساند:
نامۀ گرامی مربوط به ارسال مقاله ای راجع به موقعیت ارجمد دانشمند گرامی آقای سید محمدمحیط طباطبائی زیارت گردید، بسیار سپاس گزارم، ولی متأسفانه اخیراً در اثر کسالت قلبی و اعصابی، از تألیف و نوشتن مقالات و نظایر آن به کلی بازمانده ام. حتی مدتی است که درس و بحث را به کلی ترک نموده ام، لذا از عجز و عقب ماندگی خود از این افتخار، کمال معذرت را می خواهم.
با تقدیم احترامات فائقه
محمدحسین طباطبائی
طباطبائی، سید محمدحسین، سیر و سلوک سبز اشعار، نامه ها، تقریظ ها، اجازات و ... . به کوشش سید هادی خسرو شاهی، تهران، بوستان کتاب، 1396، ص. 126

اشخاص مرتبط
درج نظر
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
متن نظر :
تصویر امنیتی :
Footer