عنوان : درباره چاپ آثار

توضیحات :

درباره چاپ آثار*
بسمه تعالی
اجازۀ نشر
آثار و تألیفات یا مجموعه هایی در مقالات این جانب که تا کنون تحت نام های مختلفی از طرف چند ناشر محترم چاپ شده است، فقط برای یک چاپ بوده است و بعد از این تاریخ، چاپ و نشر کلیۀ این آثار بدون اجارۀ مجدد و کتبی مجاز و مشروع نخواهد بود. برای چاپ مکرر تفسیر المیزان که متکی به قرارداد کتبی و صریح در امتیاز دایمی می باشد که صدق سند آن به نشر آثار و علوم اسلامی با اعمال و رفتارهای خود، نمونه هایی از افراد با ایمان و تقوا و فرهنگ دوست باشند.
20 ج 2/ 1397
محمدحسین طباطبائی
* این مکتوب به درخواست این جانب برای جلوگیری از سوء استفاده بعضی از عناصر فرصت طلب و سودجو، توسط علامه طباطبائی نوشته شد و در آخر کتاب های ایشان که با اشرف این جانب منتشر می گردید، نقل شد، ولی متأسفانه ناشران حرفه ای گوش شنوایی نداشتند!
طباطبائی، سید محمدحسین، سیر و سلوک سبز اشعار، نامه ها، تقریظ ها، اجازات و ... . به کوشش سید هادی خسرو شاهی، تهران، بوستان کتاب، 1396، ص.136

اشخاص مرتبط
درج نظر
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
متن نظر :
تصویر امنیتی :
Footer