عنوان : چند اجازه نشر آثار

توضیحات :

چند اجازۀ نشر آثار
بسمه تعالی
محضر انور استاد علامه آیه الله حاج سید محمد حسین طباطبائی – مدظله – محترماً تقاضا می شود، اجازۀ فرمایید که رسالۀ مربوط به حضرت محمد که به زبان انگلیسی منتشر شده است و از آثار حضرت عالی است، تجدید چاپ شود و مجاناً در خارج از کشور توزیع گردد.
با احترام سید هادی خسروشاهی
شوال المکرم 1395
بسمه تعالی
چاپ به این ترتیب مانع ندارد. محمدحسین طباطبائی
دانشمند ارجمند جناب آقای خسروشاهی – دامت برکاته – از ناحیۀ این جانب سیدمحمدحسین طباطبائی مجاز می باشند که کتاب شیعه در اسلام را تجدید طبع نموده و حق التألیف ده درصد تیراژ [شمارگان] چاپ به نحوی که قیمت روی جلد نشان می دهد، بپردازند.
توضیح این که این ورقه فقط برای یک چاپ اعتبار دارد.
محمدحسین طباطبائی
1356/8/7
هو
مبلغ دو هزار تومان رایج از بابت چاپ کتاب اصول فلسفه به عنوان علی الحساب از ناحیۀ دانشمند گرامی آقای خسرو شاهی – دامت برکاته – به این جانب محمدحسین طباطبائی رسید.
محمد حسین طباطبائی
مبلغ پنج هزار تومان رایج بابت حق التألیف کتاب بررسی های اسلامی از دانشمند ارجمند جناب آقای سیدهادی خسروشاهی – دامت برکاته – به این جانب محمدحسین طباطبائی واصل گردید.
ضمناً مبلغ سه هزار تومان بابت کتاب اسلام و انسان معاصر قبلاً دریافت شده است.
محمدحسین طباطبائی
پنج هزار تومان از بابت چاپ کتاب شیعه که همان مصاحبات کربن می باشد، از دانشمند معظم جناب آقای سیدهادی خسرو شاهی – سلمه الله – به این جانب محمدحسین طباطبائی واصل گردید.
محمدحسین طباطبائی
بسمه تعالی
دانشمند ارجمند آقای سیدهادی خسروشاهی – دامت برکاته – مجازند از این جانب که کتاب شیعه در اسلام را به هر شکل [که] خود دانسته باشند، چاپ و منتشر کند.
محمدحسین طباطبائی
1356/10/15
طباطبائی، سید محمدحسین، سیر و سلوک سبز اشعار، نامه ها، تقریظ ها، اجازات و ... . به کوشش سید هادی خسرو شاهی، تهران، بوستان کتاب، 1396، ص.137-138
 

اشخاص مرتبط
درج نظر
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
متن نظر :
تصویر امنیتی :
Footer