عنوان : وصیت نامه اول

توضیحات :

وصیت نامۀ اول
و یبقی وجه ربک ذالجلال و الاکرام
أشهد ان لا اله الا الله و اشهد أن محمداً عبده و رسوله و أن ما جاء به الحق من عند ربه. و بعد، وصی شرعی خود قرار دادم جناب مستطاب ملاذالأنام آقا الهی طباطبائی بر این که هنگاهی که به دعوت حق اجابت نمودم. معادل ثلث ما یملک این جانب را تعیین و از رقبه سهم این جانب از قریۀ شاد باد مشایخ محسوب داشته و الی عرض ده سال، تمام منافع در خیرات و مبرات و لوازم دفن و کفن به حسل شرح ذیل صرف نمایند.
نقل جنازه به عتبۀ نجف، مصارف دفن و کفن و تعزیه و اربعین، صوم و صلوه معادل عمر. مابقی ثلت، غیر از پنج از مورد، در مورد رد مظالم استعمال شود. سه نسخه از نوشته جات این جانب استنساخ و به کتاب خانه شوشتری نجف* و آستانۀ مشهد و قم فرستاده شود.
سهم این جانب از کتاب های مشترک مجزی و هر یک از اولاد که تحصیل علوم دینیه نموده باشد، راجع به اوست. و اگر زیاده بر واحد باشد، بینشان مشترک باشد.
 و بعد از ده سال رقبۀ ثلث و ورثه عودت و میانشان علی ما فرض الله تقسیم شود. و قیومیت صغار به معظم سهم راجع، و نظارت با علیه قمر خانم است... که حال او در تربیت و عطوفت به خانه داده و این جانب بوده باشد.
من بدله بعد ماسمعه فانما اثمه علی الذین یبدلونه.
و السلام محمدحسین طباطبائی
* علامه طباطبایی در وصیت نامه سال 1356 ق، عبارت "کتاب خانه شوشتری های نجف" را نگاشته اند.
طباطبائی، سید محمدحسین، سیر و سلوک سبز اشعار، نامه ها، تقریظ ها، اجازات و ... . به کوشش سید هادی خسرو شاهی، تهران، بوستان کتاب، 1396، ص. 147

اشخاص مرتبط
درج نظر
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
متن نظر :
تصویر امنیتی :
Footer