عنوان : دربارۀ وصیت نامه حاج هاشم تهرانی

توضیحات :

دربارۀ وصیت نامه حاج هاشم تهرانی
بسم الله و له الحمد
الحمدلله الواقف علی الضمائر و المطلع علی السرائر
الصلاه و السلام علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.
و بعد نظر به مفاد فرمایش« اذا مات این آد النقطع عنه عمله الا عن ثلاثه: «صدقه جاریه و ولد صالح  یستغفر له و ورقه علم ینتفع بها» جناب مستطاب فخر الحاج و العمار آقای حج هاشم آقا مجتبی کشباف تهرانی – زیده عزه العالی – وقف نمود و در حدود سه هزار جلد کتب ادبی و تاریخ و تفسیر و اخبار و فقه و اصول و فلسفه و رجال و غیره، در صورت ریز آن در دفتر موجود است، بر کتاب خانه مدرسۀ حجتبه قم که حسب الامر حضرت مستطاب مرحوم آیه الله العظمی آقای حجت کوه کمری – قدس سره – و همت عالی جناب مستطاب ثقه الاسلام و المسلین آقای حاج آقا مهدی حائری تهرانی – دات تأئیداته – تأسیس شده است، به شرایط و مقررات ذیل:
1.تولیت آن کتب، مادام الحیوه با خود واقف محترم به انضمام حضرت آقای حائری تهرانی می باشد و هر یک از معظم لهما برای بعد الحیوه متولی که جانشی خودش می باشد، تعیین خواهند کرد. و اگر چنانچه احدهما برای خود جانشین تعیین نکردند، تولیت کتاب خانه و قف ها با متولی خود مدرسه خواهد بود، که طبق وقف نامۀ مدرسه تعیین شده باشد.
2.نظارت کتاب ها فعلاً با حضرت مستطاب حجه الاسلام و المسلمین آقای حاج سید احمد زنجانی – دامت برکاته- و بعد از آن با متولی و ناظر وقت می باشد.
4.استفاده از کتاب ها مشروط به این است که ازمحیط کتاب خانه بیرون برده نشود، مگر با اجازۀ متولی کتب.
5.سالی یک مرتبه در حضور عده ای از فضلا و متعمدین، در صورت کتاب ها خوانده شود و با کتاب های موجود تطبیق شود.
6.تعیین کتاب دار و رسیدگی به امور داخلی و خارجی کتاب خانه را از هر جهت که باشد، بر عهدۀ متولی کتب بوده و مربوط به او می باشد.
7.کتب ضلال اگر در بین کتاب ها بوده باشد ، باید در جایگاه جداگانه و مخصوص از کتاب خانه گذارده شده و تنها به اشخاصی داده شود که اهلیت آن ها را داشته باشند و هم چنین کتاب های خطی نفیس، تحفظ شده و فقط به اشخاص مورد وثوق و اطمینان داده شود.
8. متولی کتاب خانه حق دارد کتاب هایی را از خارج به عنوان اهدا یا ضمیمه نمودن به کتاب خانه می رسد و شرایطی مخالف مقررات کتاب خانه ندارد، پذیرفته و داخل کتاب خانه نماید و آقای واقف معظم له به حضرت آقای حائری تهرانی وکالت داد که کتاب هایی که بعد از این تاریخ، خود واقف معظم له به کتاب خانه می فرستند، طبق همین وقف نامه وقف نموده و داخل کتاب خانه نمایند.
امضا کنندگان:
محمدحسین طباطبائی ؛ کاظم شریعتمداری؛ المرعشی النجفی؛ حسن الطهرانی.
طباطبائی، سید محمدحسین، سیر و سلوک سبز: اشعار، نامه ها، تقریظ ها، اجازات و ... . به کوشش سید هادی خسرو شاهی، تهران، بوستان کتاب، 1396، ص. 150-151

اشخاص مرتبط
درج نظر
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
متن نظر :
تصویر امنیتی :
Footer