عنوان : چند نامه دربارۀ آثار جدید 4

توضیحات :

تهران – دانشکدۀ ادبیات – کتابخانۀ دانشکده
حضور محترم دانشمند معظم جناب آقای دکتر سید حسین نصر
رئیس محترم کتابخانه – دام اجلاله – مشرف نمایید.
1341/11/16
السلام علیکم
امیدوارم قرین عافیت و موفقیت بوده و ملالی نداشته باشید. سه جلد (اول و دوم و سوم) از اصول فلسفه ارسال خدمت محترم گردید و نظر به این که معلوم نبود مشتری چه نوع جلد خواهد خواست، لذا با جلد شمیز خالی پوشیده که هر جور بخواهند همان طور تجلید شود، البته غلط نامۀ هر جلد هم ضمیمه خواهد شد.
البته، عنایت فرموده مذاکره خواهید فرمود ممکن است در صورت انجام گرفتن معامله، قیمت را اقساطی بدهند. قیمت هر چه باشد، به جناب آقای ذوالمجد خواهد رسید. فقط در حدود هزار تومان یا 1500 برای مخارجی که گذاشته شده و تاکنون پرداخت نشده، به این بنده خواهد رسید . خدمت آقایان رفقا سلام اشتیاق دارم.
و السلام علیکم
محمدحسین طباطبائی
طباطبائی، سید محمدحسین، سیر و سلوک سبز: اشعار، نامه ها، تقریظ ها، اجازات و ... . به کوشش سید هادی خسرو شاهی، تهران، بوستان کتاب، 1396، ص. 164-165
 

اشخاص مرتبط
درج نظر
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
متن نظر :
تصویر امنیتی :
Footer