عنوان : چند نامه دربارۀ آثار جدید 5

توضیحات :

بیروت، لبنان، الجامعه الامریکیه
لمطالع فضیله الدکتور سید حسین نصر المحترم
Prof.S.H.Nasr
Aga khau  Professor of  Islamic studies American university of  Beirut
المرسل: قم ، ایران: محمدحسین الطباطبائی
1343/8/17
به عرض محترم می رساند امیدوارم – ان شاءالله – با عافیت و سلامت در پست مأموریت خود استوار و با موفقیت، مشغول انجام وظیفۀ وجدانی خود می باشید.
از اول مهر ماه که به قم مراجعت کرده ام تا کنون که یک ماه و نیم بیشتر به اندازه ای گرفتاری های گوناگون داخلی و خارجی از هر سوی تراکم کرده است که در خصوص کتاب مورد تعهد هیچ گونه قدم قابل توجهی برنداشته ام. فقط چند روز است که شروع نموده مقداری تهیه کرده ام. امیدوارم –ان شاء الله – تا آخر آذر ماه، بخش اول را بتوانم به خدمت عالی برسانم و پس از آن، تتمۀ بخش ها در ظروف دو ماه تا سه ماه – ان شاء الله – به یاری خدا – عز اسمه – ارسال می شود و این نامه به عنوان رفع نگرانی تصدیعاً به عرض رسید.
جلسه و مذاکرات، شب های جمعه در حضور پروفسور کربن و سایر آقایان و دوستان برگزار می شود، جای حضرت عالی خالی است.
و السلام علیکم
محمدحسین طباطبائی
طباطبائی، سید محمدحسین، سیر و سلوک سبز: اشعار، نامه ها، تقریظ ها، اجازات و ... . به کوشش سید هادی خسرو شاهی، تهران، بوستان کتاب، 1396، ص. 165-166
 

اشخاص مرتبط
درج نظر
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
متن نظر :
تصویر امنیتی :
Footer