عنوان : چند نامه دربارۀ آثار جدید 6

توضیحات :

تهران – خیابان بهار – روبه روی داروخانۀ سینا
توسط جناب آقای ذوالمجد طباطبائی
حضور محترم جناب آقای دکتر حسین نصر، استاد محترم دانشگاه
و رئیس کتابخانۀ دانشکدۀ ادبیات مشرف نمایید.
مشهد – خیابان تهران کرمی صدر – منزل حاجی ارغندی
1344/4/14
به عرض شریف می رساند، امیدوارم وجود محترم قرین عافیت و موفقیت بوده، ملالی نداشته باشید.
روز دوشنبه، دوازدهم صفر وارد ارض اقدس و به آستان بوسی شرف یاب [شدم] و مخصوصاً از طرف آقایان رفقا سلام عرض نموده ، نایب الزیاره می باشم. متمنی هستم سلام و عرض اخلاص بنده راخدمت آقایان و مخصوصاً جناب آقای ذوالمجد و آقای دکتر سپهبدی اگر چه با تلفون هم باشد، ابلاغ فرمایید.
پس از اعمال نظر در فهرست کتاب منظور ، خلاصۀ قسمت اول در ورقه ای درج کرده و لفا ارسال حضور داشتم و قسمت دوم زیاد، تغییرات ندارد. با این همه، ممکن است در موقع تنظیم، مطالب و مسائل تازه ای پیش آید و ان شاءالله کم کم مشغول مطالعات مقدماتی می شویم . عجالتاً منتظر اقدامات جناب عالی و اطلاع از نتیجۀ آن می باشم که شروع به کار کنم.
مقدمه
معنی کلمۀ شیعه و پیدایش اسمی آن
بخش اول : 1. کیفیت پیدایش شیعه؛ 2. رابطۀ شیعه و سنی ؛ 3.انشعابات شیعه؛ 4.سیر تاریخی شیعۀ دوازده امامی در ایران و غیره.
بخشی 2: 1.اصل اساسی شیعه، 2.روش شیعه در تفکر مذهبی و عرفانی و بیانات دینی؛ 3.شیعه و فلسفه – شیعه و علوم عقلی؛ 4.شیعه و عرفانی؛ 5.شیعه و حفظ ظواهر دین؛ 6.ملازمت تعلیم اهل بیت و روش شیعه نسبت به روایات صحابه؛ 7. اجتهاد و تقلید؛ 8.شیعه در علوم تقلید.
بخش 3: 1. متفکرین بزرگ شیعه
بخش 4: 1.اسلام از نظر شیعه؛ 2.جهان بینی شیعه و رابطۀ انسان با جهان و با خدای جهان از نظر تکوین و تشریع.
بخش 5: تفضیل عقاید اسلامی از نظر شیعه: 1.خدای شناسی؛ 2. پیغمبر شناسی؛ 3.معادشناسی؛ 4.امام خمینی؛ 5.مهدویت و فروع آن؛ 6.امامان و عدد تاریخچۀ اجمالی شان؛ 7.غیبت امام و مسائل مربوط به آن؛ 8.اقسام توسلات شیعه به ائمۀ اطهار؛ مانند زیارت قبورشان و عزاداری و غیر آن.
خاتمه: پیام شبیه معنوی شیعه به مردم جهان؛
متفکرین شیعه در فصل علی حده؛
بحثی دربارۀ شیعه و علوم عقلی.
و السلام علیکم و رحمه الله
محمد حسین طباطبائی
طباطبائی، سید محمدحسین، سیر و سلوک سبز: اشعار، نامه ها، تقریظ ها، اجازات و ... . به کوشش سید هادی خسرو شاهی، تهران، بوستان کتاب، 1396، ص. 166-167

اشخاص مرتبط
درج نظر
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
متن نظر :
تصویر امنیتی :
Footer