عنوان : چند سند روزمره 3

توضیحات :

1355/3/1

مبلغ چهل هزار رالن، معادل چهارهزار تومان رایج از جناب آقای آخوندی – سلمه الله – از بابت چاپ سوم جلد پنجم و ششم و هفتم و هشتم تفسیر المیزان به عنوان حق التألیف به این جانب محمدحسین طباطبائی واصل گردید.

محمدحسین طباطبائی

طباطبائی، سید محمدحسین، سیر و سلوک سبز: اشعار، نامه ها، تقریظ ها، اجازات و ... . به کوشش سید هادی خسرو شاهی، تهران، بوستان کتاب، 1396، ص. 171

اشخاص مرتبط
درج نظر
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
متن نظر :
تصویر امنیتی :
Footer