نام : حبیبه
نام خانوادگی : جعفریان
تاریخ تولد : 1351
تاریخ فوت :
جنسیت : مرد
توضیحات : حبیبه جعفریان (زادهٔ ۸ دی ۱۳۵1 در مشهد) نویسنده، مترجم و روزنامه‌نگار ایرانی است. جعفریان در زمینهٔ زندگینامه نویسی کارنامهٔ پرباری دارد که از جمله می‌توان به مجموعهٔ یک نفر (نشر سروش) و مجموعه نیمهٔ پنهان ماه (نشر روایت فتح) اشاره کرد که در این میان کتاب نیمه پنهان شهید چمران به چاپ بیست و دوم رسیده‌است. او همچنین نویسندهٔ کتاب هفت روایت خصوصی از زندگی سید موسی صدر و کتاب بودن با دوربین (کاوه گلستان: زندگی، آثار و مرگ) است. حبیبه جعفریان از نویسندگان سروش جوان، داستان همشهری و همشهری جوان و دبیر تحریریهٔ مجلهٔ همشهری ۲۴ است.
:: فهرست عملکرد : حبیبه جعفریان
عنوان نوشته شماره سند نوع نوشته نوع فعالیت
زن‍دگ‍ی‌ س‍ی‍د م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌ 57. BO کتاب گرد آورنده
Footer