نام : پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
نام خانوادگی : پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن +
تاریخ تولد :
تاریخ فوت :
جنسیت : مشخص نشده
توضیحات :
:: فهرست عملکرد : پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن +
عنوان نوشته شماره سند نوع نوشته نوع فعالیت
وفاق و اتحاد در اندیشه مفسران اجتماعی قرآن علامه طباطبایی، سیدقطب، علامه فضل الله، ابن‌عاشور کتاب تهیه کننده
Footer