عنوان : بررسی تطبیقی آیات صفاتی خداوند از دیدگاه علامه طباطبایی و رشیدرضا

شماره سند : 611 . A
سال انتشار : 1390
مشخصات ظاهری :
زبان : فارسی
شماره نشریه : 26
موضوع نشریه : ادیان و عرفان
نام نشریه : فصلنامه اندیشه تقریب
شماره صفحات : 30-11
تعداد صفحات : 19
درباره علامه : است
اشخاص مرتبط
نویسنده
درج نظر
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
متن نظر :
تصویر امنیتی :
Footer