عنوان : ذره ای بودم و مهر تو مرا بالا برد

شماره سند : 122. J
سال انتشار : 1362
مشخصات ظاهری :
زبان : فارسی
شماره نشریه : ش.12015
موضوع نشریه : شعر
نام نشریه : کیهان
شماره صفحات : 6
اشخاص مرتبط
درج نظر
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
متن نظر :
تصویر امنیتی :
Footer