عنوان : مرا تنها برد

شماره سند : 143. J
سال انتشار : 1361
مشخصات ظاهری :
زبان : فارسی
شماره نشریه : ش.807
موضوع نشریه : شعر
نام نشریه : صبح آزادگان
شماره صفحات : 7
اشخاص مرتبط
درج نظر
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
متن نظر :
تصویر امنیتی :
Footer