عنوان : مرا تنها برد

شماره سند : 144. J
سال انتشار : 1365
مشخصات ظاهری :
زبان : فارسی
شماره نشریه : ش.245
موضوع نشریه : شعر
نام نشریه : رسالت
شماره صفحات : 6
اشخاص مرتبط
درج نظر
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
متن نظر :
تصویر امنیتی :
Footer