عنوان : مرا تنها برد

شماره سند : 145. J
سال انتشار : 1367
مشخصات ظاهری :
زبان : فارسی
شماره نشریه : ش.826
موضوع نشریه : شعر
نام نشریه : رسالت
شماره صفحات : 14
اشخاص مرتبط
درج نظر
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
متن نظر :
تصویر امنیتی :
Footer