عنوان : همی گویم و گفته ام بارها - بود کیش من مهر دلدارها

شماره سند : 154. J
سال انتشار : 1361
مشخصات ظاهری :
زبان : فارسی
شماره نشریه : سال 4،ش87
موضوع نشریه : شعر
نام نشریه : عروه الوثقی
شماره صفحات : 14--8
اشخاص مرتبط
درج نظر
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
متن نظر :
تصویر امنیتی :
Footer