عنوان : همی گویم و گفته ام بارها - بود کیش من مهر دلدارها

شماره سند : 155. J
سال انتشار : 1366
مشخصات ظاهری :
زبان : فارسی
موضوع نشریه : شعر
نام نشریه : جمهوری اسلامی
شماره صفحات : 5
اشخاص مرتبط
درج نظر
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
متن نظر :
تصویر امنیتی :
Footer