عنوان : تجسم اعمال از دیدگاه علامه طباطبایی و رشید رضا در‌المیزان و‌المنار

شماره سند :
سال انتشار : 1394
مشخصات ظاهری : ‏‫۲۶۴، [۸] ص.‮‏
موضوع ها : تفاسیر شیعه -- قرن ۱۴ -
موضوع ها : رض‍ا، م‍ح‍م‍د رش‍ی‍د، ‏‫۱۸۶۵ - ‏۱۹۳۵م.-- دیدگاه درباره زندگی پس از مرگ -
موضوع ها : رض‍ا، م‍ح‍م‍د رش‍ی‍د، ‏‫۱۸۶۵ - ‏۱۹۳۵م. تفسیرالقرآن -
موضوع ها : طب‍اطب‍ائ‍ی‌، سیدم‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ‏‫۱۲۸۱ - ۱۳۶۰. المیزان فی تفسیر‌القرآن -- نقد و تفسیر -
موضوع ها : تفاسیر اهل سنت -- قرن ۱۴ -
موضوع ها : ‫زندگی پس از مرگ (اسلام)‬‬ -
موضوع ها : الکریم‌ الشهیر بتفسیرالمنار -- نقد و تفسیر

مکان : ایران قم

زبان : فارسی
شماره کنگره : ‏‫‭BP ۲۲۲/۲۲‏ ‫‭/ف۷۴ ت۳ ۱۳۹۴
نام ناشر : مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی(ص)
شابک : 9789641957911
درباره علامه : است
اشخاص مرتبط
توشیحگر
درج نظر
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
متن نظر :
تصویر امنیتی :
Footer