عنوان : نقش پیش فرض در فهم متن از نظر علامه طباطبایی و گادامر

شماره سند :
سال انتشار : 1392
مشخصات ظاهری :
مکان : ایران

زبان : فارسی
شماره نشریه : 34
موضوع نشریه : علمی-پژوهشی
نام نشریه : اندیشه نوین دینی
شماره صفحات : 79 - 96
تعداد صفحات : 18
درباره علامه : است
اشخاص مرتبط
نویسنده
نویسنده
نویسنده
درج نظر
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
متن نظر :
تصویر امنیتی :
Footer